ALLMÄNNA VILLKOR

  1. ALLMÄNNA VILLKOR VID KÖP AV KOSTUPPLÄGG OCH KOSTRÅDGIVNING FRÅN MATBUBBLAN

Dessa allmänna villkor gäller mellan Matbubblan och Klienten vid köp av ”Kostrådgivning 8 veckor”, ”Kostrådgivning 12 veckor” eller annan kostrådgivning.

Vid köp av en kostrådgivning från Matbubblan ingår Klienten avtal med Matbubblan och nedan följande villkor tillämpas. Klienten måste vara minst 18 år eller ha målmsmans godkännande. Genom att köpa kostrådgivning från Matbubblan godkänner och accepterar Klienten dessa villkor samt godkänner Matbubblan integritetspolicy.

BETALNING

Betalning sker via faktura med förfallodatum på 14 dagar, faktura skickas till Klientens angivna mail när Klienten har fyllt i utskickat formulär inför kostrådgivning samt mottagit inloggningsuppgifter och fått kostupplägget skickat till sig. Vid enstaka fall kan andra villkor tillämpas, då ska det överenskommas skriftligt mellan Matbubblan och Klienten.  När kostupplägget är utskickat är klienten alltid betalningsskyldig. Klienten kommer överens med Matbubblan via mail om fakturering ska ske för 4 veckor i taget eller med hela beloppet vid start.

Om Matbubblan genom informationen från formuläret inför kostrådgivning anser att det ej är lämpligt för Klienten att genomföra ett kostupplägg, kommer Klienten att kontaktas. Om kostupplägget inte har skickats ut är Klienten ej betalningsskyldig.

Vid utskickat och betalt kostupplägg är Matbubblan aldrig återbetalningsskyldig oavsett om Klienten avbryter kostupplägget.

KLIENTENS ANSVAR

När Matbubblan har skickat ut kostupplägget till Klienten är det Klientens ansvar att påbörja sina 8 eller 12 veckor direkt när Klienten har fått sitt kostupplägg. Matbubblan har ingen skyldighet att förskjuta veckoperioden om Klienten inte påbörjar sitt kostupplägg direkt.

Kostupplägg eller kostrådgivning från Matbubblan ersätter inte medicinsk hjälp eller rådgivning. Om Klienten önskar eller känner behov av medicinsk hjälp eller rådgivning bör Klienten kontakta vården. Det är Klientens ansvar att använda kostupplägg från Matbubblan efter egna medicinska förutsättningar. Matbubblan är inte ansvarig för eventuell skada som konsekvens av genomfört kostupplägg eller efter kostrådgivning, det är Klientens ansvar.

MARKNADSFÖRING

Klienten godkänner att Matbubblan använder information om Klienten och dess utveckling under kostuppläggets gång i marknadsföringssyfte. Informationen marknadsförs anonymt och ska inte gå att härleda till berörd Klient.

SEKRETESS

Allt som skrivs och/eller sägs mellan Matbubblan och Klienten delas aldrig med tredje part. Med undantag i marknadsföringssyfte enligt ovan

VILLKOR VID OLIKA SAMARBETEN MED MATBUBBLAN

Vad som överenskoms mellan Matbubblan och Kunden ska finnas nedskrivet och vara tillgängligt för båda parter. Vad som överenskoms beror på vilken typ av samarbete som ska utföras och därför bestäms villkor från fall till fall.

BETALNING

Efter utfört arbete fakturerar Matbubblan överenskommen summa till Kundens angivna fakturaadress via angiven mailadress. Betalningsvillkor 14 dagar.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Rulla till toppen
Scroll to Top
Meny